• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu
    KRS 0000023852

Celem fundacji jest organizowanie wszechstronnej pomocy dzieciom z chorobami nowotworowymi a w szczególności:
1) organizowanie pomocy finansowej dla specjalistycznego leczenia dzieci,
2) pomoc rodzinom dzieci dotkniętych chorobami nowotworowymi,
3) promocja i organizacja wolontariatu,
4) działanie na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
5) organizowanie wypoczynku rehabilitacyjno-leczniczego i wakacyjnego,
6) pomoc i wsparcie psychologiczne dla dzieci dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin,
7) działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

O aktualnych działaniach Fundacji można przeczytać na stronie internetowej Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.