• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Społeczny Komitet Opieki Nad Starymi Powązkami Imienia Jerzego Waldorffa
    KRS 0000024029

Misja
Celem organizacji jest opieka nad zabytkowymi grobowcami Starych Powązek w Warszawie, popularyzacja akcji opieki nad Starymi Powązkami, wydawanie publikacji o Starych Powązkach.
Od początku istnienia Komitet przeprowadził 1100 prac renowacyjnych i konserwatorskich.
Wydano 8 publikacji o Cmentarzu.

Prowadzone działania
Obecnie Komitet prowadzi prace konserwatorskie przy ok. 15-tu nagrobkach oraz konserwację zieleni w ok. 10-ciu kwaterach.
Od 2003 r. rozpoczęto inwentaryzację najcenniejszych nagrobków powązkowskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.