• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Puławskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum"
    KRS 0000024272

Misja:
Udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym opieki medycznej i duchowej, przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych.
Udzielanie pomocy rodzinom osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi.
Zjednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy.

Prowadzone działania:
Hospicjum domowe gdzie opieką otoczeni są chorzy w powiecie puławskim, miesięcznie ok. 60 osób. Równolegle opieką otoczone są rodziny chorych. Od 2010r działa hospicjum stacjonarne z oddziałem 16 łóżkowy, część noclegowa dla rodzin chorych i osób edukujących się a także pokój dla wolontariuszy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.