• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu
    KRS 0000024368

Misja:
- badania historyczne, gromadzenie wiedzy o dziejach Ziemi Kozielskiej w tym szczególnie Kędzierzyna-Koźla i powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oraz dokumentowanie bieżących zdarzeń z życia regionu i publikowanie tych prac,
- wspieranie społecznej aktywności naukowej, kulturalnej i artystycznej,
- popularyzacja wiedzy o Ziemi Kozielskiej (działalność wydawnicza, publikacje prasowe, współpraca ze szkołami i wyższymi uczelniami, organizacja wystaw i spotkań),
- podtrzymywanie tradycji i świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- edukacja obywatelska i proeuropejska.

Prowadzone działania:
Muzeum Towarzystwa Ziemi Kozielskiej co roku odwiedza kilka tysięcy zwiedzających: 2000 r.-4 027, 2001 r. - 3 967, 2002 r. - 4 655, 2003 r. - 4 576, 2004 r. - 4 399, 2005 r. - 3 989, 2006 r. - 4.509 osób, 2007 r. - 4 675, 2008 r. - 4 547, 2009 r. - 4 245, 2010 r. - 4 382, 2011 r. - 4 118 osób.

Współpracujemy ze wszystkimi typami placówek oświatowych w mieście i w powiecie.
Przygotowujemy lekcje muzealne dla grup uczniowskich, pomagamy nauczycielom, uczniom i studentom w poszukiwaniu literatury i tekstów źródłowych do dziejów Kędzierzyna-Koźla i regionu.
Wystawy o tematyce historycznej, stałe ekspozycje muzealne oraz czasowe ekspozycje o tematyce artystycznej, prezentujące twórczość profesjonalną i amatorską zwiedzają licznie także dorośli mieszkańcy regionu i goście z innych miejscowości w kraju i z zagranicy.

W oparciu o zbiory zgromadzone w Baszcie i stworzony tu warsztat pracy naukowej powstało między innymi 32 prace magisterskie i licencjackie, opracowujące różne zagadnienia z życia regionu.
Systematycznie uzupełniamy zbiory muzealne i biblioteczne, opracowujemy je i eksponujemy, udostępniając wszystkim zainteresowanym przeszłością i dniem dzisiejszym Ziemi Kozielskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.