• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Bydgoszcz-Fordon
    KRS 0000024413

Misja
Celem stowarzyszenia jest wyjście na przeciw specyficznym potrzebom rozwojowym dzieci niepełnosprawnych oraz przedłużenie oddziaływań rewalidacyjnych podejmowanych przez placówki oświatowe. Stowarzyszenie podejmuje działania wpływające na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci niepełnosprawnych oraz rozwój ich aktywności i wiary we własne siły, a także na ich przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zrzeszając dzieci i młodzież z całej dzielnicy Fordon. Stowarzyszenie podejmuje działania wpływające na rozwój fizyczny i psychiczny dzieci niepełnosprawnych oraz na rozwój ich aktywności i wiary we własne siły, a także na ich przystosowanie do życia w społeczeństwie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.