• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja im. Wojskowej Akademii Medycznej
    KRS 0000024460

Misja Fundacji:
Zachowanie wiedzy o historii Wojskowej Akademii Medycznej, jej osiągnięciach oraz opieka nad przedmiotami i symbolami jej tradycji .

Cele:
1. Utrzymywanie kontaktów i współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej oraz placówkami wojskowej służby zdrowia
2. Doraźna pomoc materialna byłym pracownikom Wojskowej Akademii Medycznej w przypadkach losowych
3. Wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, w tym służącym celom bezpieczeństwa wewnętrznego, obronności kraju i kultury narodowej
4. Wspieranie wszelkich przedsięwzięć służących ochronie zdrowia
5. Wspieranie programów przeciwdziałania chorobom społecznym i cywilizacyjnym
6. Działanie na rzecz ochrony środowiska

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.