• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Oddział Warmińsko-Mazurski Polskiego Związku Głuchych
    KRS 0000024608

Misja
1) Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych,
2) Sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących - udzielanie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
3) Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin,
4) Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych, w tym w szczególności z zakresie języka migowego,
5) Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
6) Prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej Związku,
7) Ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych,
8) Prowadzenie działań w zakresie ochrony zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej,
9) Propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu.

Prowadzone działania
Jesteśmy w trakcie starania się o środki unijne na organizację kursów języka migowego dla pracowników służb społecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.