• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
    KRS 0000024649

Stowarzyszenie zapewnia dzieciom:
- indywidualną pracę rehabilitanta z dzieckiem niepełnosprawnym,
- akupresurę,
- masaż klasyczny,
- hipoterapię,
- pomoc logopedy i psychologa,
- refleksologię,
- konsultację lekarza neurologa i rehabilitanta,
- trening umysłowy
- logorytmikę.

Ponadto dzieci korzystają z:
- świetlicy integracyjnej,
- pracowni plastycznej,
- pracowni komputerowej,
- pracowni muzycznej,
- zajęć sportowych.

Działalność Stowarzyszenia to także:
- organizacja imprez integracyjnych,
- zabawa choinkowa, Dzień Dziecka, Mikołajki, wycieczki,
- turnusy rehabilitacyjno - wypoczynkowe letnie,
- dowóz dzieci samochodem (bus) na zajęcia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.