• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowiki
    KRS 0000024657

Zasadniczym celem Fundacji "Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki" jest krzewienie światowej kultury muzycznej na koncertowych estradach w kraju i za granicą, a także poprzez nagrania płytowe, audycje radiowe i telewizyjne. W szczególności promujemy polską muzykę chóralną i wokalno-instrumentalną naszych dawnych i współczesnych kompozytorów. Fundacja realizuje te cele w szczególności poprzez:

-promocję działalności i osiągnięć artystycznych Chóru Stuligrosza – "Poznańskie Słowiki" oraz udzielanie mu wszelkiej pomocy,
-wspieranie osób i zespołów chóralnych poprzez poradnictwo repertuarowe, konsultacje muzyczne itp.,
popieranie utalentowanych osób i zespołów, a w szczególności śpiewaków Chóru Stuligrosza – "Poznańskie Słowiki" oraz udzielanie im stypendialnej pomocy na cele kształcenia,
-współpracę z innymi Fundacjami, organizacjami i instytucjami, zwłaszcza z Filharmonią Poznańską oraz osobami prawnymi i fizycznymi, działającymi w sferze kultury i sztuki w kraju i za granicą,
-współpracę ze środowiskami Polaków zamieszkałych poza granicami kraju w zakresie pozyskiwania sympatyków polskiej muzyki chóralnej prezentowanej przez "Chór Stuligrosza – Poznańskie Słowiki"


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.