• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap
    KRS 0000024865

Misją Fundacji jest wspieranie i promowanie wszelkich przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu.

Misja Fundacji realizowana jest poprzez następujące cele:
- stymulowanie i wspieranie regionalnych inicjatyw gospodarczo-społecznych;
- wspieranie działań mających na celu przekształcenia strukturalne gmin zagrożonych takim bezrobociem;
- wspomaganie inicjatyw regionalnych w zakresie rozwoju myśli naukowo-technicznej oraz informacji;
- wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych i oświatowych;
- promowanie powiatu gołdapskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.