• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Autyzm"
    KRS 0000025042

Misja
Naszą misją jest pomoc i wspieranie rodzin i dzieci chorych na autyzm.
Pomoc polega na rehabilitacji i terapii, a także na przystosowaniu tych dzieci do życia w społeczeństwie ludzi zdrowych. Wspieramy też rodziny zmagające się z tym problemem, jakim jest wychowanie dziecka z autyzmem.

Prowadzone działania
Najważniejszymi działaniami jakie w tej chwili prowadzimy są:
- terapie (prowadzone 5 razy w tygodniu od godziny 12 do 18)
- Diagnoza i Konsultacja Osób z Autyzmem
- pomoc pedagogiczna i psychologiczna dla rodzin wychowujących dziecko z autyzmem
- pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych i logopedycznych dla tych dzieci.
Zrzeszamy dzieci z autyzmem z całej Polski, wszystkim staramy się możliwie jak najwięcej pomóc, nie odsyłamy dzieci niezdiagnozowanych.
Środowisko, którym się zajmujemy to środowisko ludzi chorych na autyzm.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.