• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pomoc Kobietom i Dzieciom (Rozwód, Przemoc, Głód)"
    KRS 0000025056

Misja:
1. Główny nasz i najważniejszy cel, to pomagać ofiarą przemocy domowej.
2. Doprowadzić do realizowania artykułów zawartych w Kodeksie Karnym dotyczących, zakazu zbliżania się sprawcy przemocy do ofiary na określoną odległość i eksmitowania sprawcy przemocy z mieszkania.

Prowadzone działania:
Fundacja pomaga ofiarom przemocy, jak również przestępstw. Zajmujemy się również ofiarami przemocy w rodzinie ze strony sprawców w mundurach, czyli policjantów, wojskowych, straży miejskiej, straży granicznej itd.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.