• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Skoszynie
    KRS 0000025197

Dlaczego Schronisko?

Nie trzeba dowodzić, że opieka socjalna ludzi wsi jest zaniedbana. Starzejąca się wieś tworzy coraz liczniejszych ludzi samotnych. Utworzone jedyne schronisko o czysto wiejskim charakterze w ciągu 20-tu lat, potwierdza stan zaniedbania wobec samotności wiejskiej w całej rozciągłości.

Ten rok jest szczególny - zwiększa się ilość proszących o przyjęcie. Każde zgłoszenie wywołuje szczególne przeżycie - gdy odpowiadamy: "Nie ma miejsca!" Komu odmawiamy?

Chcemy wyjść naprzeciw trzeciemu wieku samotności wiejskiej. Jesteśmy w posiadaniu pozwolenia budowy domu dla samotnych i bezdomnych z rehabilitacją, która wyjdzie poza schronisko - spełnione wymogi standardu!

Człowiek wsi boi się miejskich domów opieki - wyrwany ze środowiska wiejskiego szybko ginie. Jesteśmy w posiadaniu pięknego terenu przy parku krajobrazowym w Górach Świętokrzyskich. Miejsce to ma mikroklimat - zdrowy - niezwykła cisza i woda źródlana o szczególnych właściwościach. Aby otrzymać dotację ze środków społeczno - rządowych trzeba mieć własne środki w wysokości 50% kosztów inwestycji. Mamy własne środki na jeden miesiąc prowadzenia schroniska.

Jeżeli nie spotkamy Braci, którzy pomogą nam - będziemy skazywać na powolne umieranie w zapomnieniu ludzi, którzy zasługują na taką samą opiekę jak ludzie miast.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.