• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Hospicyjno-Paliatywne "Hospicjum Płockie" pod wezw. Św. Urszuli Ledóchowskiej
    KRS 0000025247

Misją opieki hospicyjnej jest poprawa jakości życia pacjentów, ich rodzin, usuwanie lub zmniejszanie objawów chorobowych, łagodzenie cierpień duchowych. "Hospicyjna opieka duchowa i towarzyszenie jest przeprowadzeniem umierającego ku progom wieczności".
Cele statutowe: objęcie pomocą medyczną, psychologiczną i duchową chorych będących w stanach terminalnych z powodu choroby nowotworowej lub innych w stanów przewlekłych, objęcie opieką domową chorych dorosłych i dzieci w ich domach, propagowanie humanitarnego podejścia do cierpiącego, umierającego człowieka dla podniesienia jego godności i umierania.
Nasza posługa hospicyjna jest całościową opieką nad ludźmi z postępującą chorobą w terminalnym okresie, a samo hospicjum jest miejscem, w którym choremu człowiekowi jest łatwiej znieść swoje cierpienie.

Prowadzone działania:
- Hospicjum Stacjonarne
- Hospicjum Domowe dla Dorosłych
- Hospicjum Domowe dla Dzieci
- ZOL dla chorych pozostających w stanie śpiączki

W ramach naszej działalności prowadzimy Grupę Wsparcia dla rodzin osieroconych (raz w miesiącu).
Organizowane są Rodzinne Msze Święte za naszych byłych pacjentów.
W każdą niedzielę na terenie naszego Oddziału Stacjonarnego odprawiają się Msze Święte, wraz z rodzinami modlimy się za tych, którzy "są" i za tych, którzy "odeszli" w ostatnim tygodniu.
Ponadto organizujemy także kolonie letnie dla dzieci, których rodzice byli objęci naszą opieką oraz dla rodzeństwa dzieci będących naszymi pacjentami; paczki bożonarodzeniowe, zabawy choinkowe, wyjazdy plenerowe, ogniska.
Wspieramy rodziny najuboższe poprzez pomoc w postaci artykułów żywnościowych, otrzymywanych z Płockiego Banku Żywności.
W Hospicjum działa Centrum Wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.