• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo
    KRS 0000025331

Cele:
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
- wspieranie nauki, edukacji oświaty i wychowanie;
- popularyzacja sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej;
- upowszechnianie i ochronę wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
- wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jako Zrzeszenie jesteśmy organizatorami Przeglądów Pieśni o Morzu Jantarowi Bot,
- Festiwal Piosenki Żołnierskiej,
- Festyn Kaszubski Rodna Nowa,
- Wycieczki krajoznawcze, rowerowe, biesiady, wieczory poetyckie, literackie, spotkania z artystami wielkiej sceny dla mieszkańców,
- pomoc przy druku książek np Bedeker Kosakowski, kościoły na ziemi Kosakowskiej, wznowienie pozycji A. Necla,
- zabawy karnawałowe dla najmłodszych,
- pomoc w zrealizowaniu wyjazdu dzieci szkolnych na Cypr, czy do Grecji,
- zakup instrumentów kaszubskich,
- hafciarstwo,
- nauka języka kaszubskiego, piosenki kaszubskie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.