• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie
    KRS 0000025391

Misja:
-profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa dzieci, młodzieży i dorosłych,
-pomoc organizacyjna i materialna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności
-popularyzowanie osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych
-budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-likwidacja barier i ograniczeń

Prowadzone działania:
-udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej niepełnosprawnym - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy nie uzyskali takiej pomocy z MOPS, PCPR.
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla grup niepełnosprawnych z chorobą SM, epilepsją, Parkinsona, Alzheimera
- prowadzenie działalności wydawniczej - ostatnie wydawnictwa skierowane do określonych grup: rodziców i nauczycieli - "Diagnoza i stymulacja rozwoju dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym", rodziców dzieci z zaburzeniami jadłowstrętu psychicznego - "Chory z zaburzeniami odżywiania anoreksja i bulimia psychiczna"
- kolejna XI edycja Ogólnopolskiego Wyścigu Niepełnosprawnych na Wózkach im. Aleksandra Hulka jako doskonała forma zaprezentowania ogromnej determinacji, siły i woli niepełnosprawnych
- systematyczna działalność klubowa: klub stwardnienia rozsianego, klub epileptyków, spotkania, wyjazdy krajoznawcze, wymiana doświadczeń i informacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.