• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Jastrzębiej Góry
    KRS 0000025538

Misja:
Popularyzowanie walorów rekreacyjno-wypoczynkowych miejscowości Jastrzębia Góra. Wywieranie wpływu na wszechstronny rozwój infrastruktury: rekreacyjnej, gastronomicznej, komunalnej, wypoczynkowej, kulturalnej. Wydawanie folderu informatora o Jastrzębiej Górze. Prowadzenie kronik - monografii Jastrzębiej Góry. Integrowanie działalności mieszkańców wokół istotnych spraw miejscowości. Corocznie wydawanie kalendarza Jastrzębia Góra. Popieranie i popularyzowanie przedsiębiorczych i aktywnych mieszkańców, którzy swoją działalnością jednoznacznie przyczyniają się do rozwoju miejscowości.

Prowadzone działania:
Organizowanie imprez, konkursów, wystaw, odczytów, publikacji spotkań dotyczących całości problematyki Jastrzębiej Góry. Popularyzowanie akcji, a szczególnie bazy rekreacyjno - turystyczno - sportowej, w prasie, radiu lub poprzez foldery, plakaty itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.