• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Górniczy Klub Sportowy "Gwarek" Ornontowice
    KRS 0000025579

Celem działania Klubu jest:
1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców gminy Ornontowice,
2. organizowanie wyczynowej, amatorskiej i rekreacyjnej działalności sportowej na terenie gminy Ornontowice
3. organizowanie działalności sportowej dla osób niepełnosprawnych.

Klub prowadzi na rzecz ogółu społeczności gminy Ornontowice, członków Klubu oraz osób niepełnosprawnych nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Działalność ta mieści się w PKD 2007: 9312-.Z Działalność klubów sportowych i obejmuje:
a) organizowanie zawodów piłki nożnej, tenisa, szachów i innych oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez związki sportowe i inne organizacje
b) prowadzenie zajęć sportowych podnoszących umiejętności w wybranych dyscyplinach sportu dla różnych grup wiekowych
c) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców gminy Ornontowice oraz osób niepełnosprawnych
d) prowadzenie działalności związanej z promocją sportu na terenie gminy Ornontowice poprzez rozpowszechnianie materiałów reklamowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.