• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka w Chorzowie
    KRS 0000025586

Naszym statutowym celem jest wspieranie chorzowskiej młodzieży w zakresie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz pomoc w rozszerzaniu bazy materialnej i dydaktycznej chorzowskich szkół. Do realizacji powyższego celu Stowarzyszenie zdąża przez prowadzenie działalności:
-edukacyjnej,
-wychowawczej,
- upowszechniania krajoznawstwa i wypoczynku,
-krzewienia kultury fizycznej i sportu,
-rozwijającej świadomość narodową i obywatelską,
-poprzez współpracę z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami działającymi na terenie miasta Chorzów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.