• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk Nadziei"
    KRS 0000025593

Misją Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie ich rodzin oraz tworzenie warunków do stymulacji ich rozwoju.

Prowadzone działania
Rehabilitacja w różnych typach placówek tj. świetlicy terapeutycznej i na krytej pływalni w ramach programu "Partner"; odbiorcami tego programu są dzieci i młodzież niepełnosprawna członków Stowarzyszenia z różnym stopniem niepełnosprawności i z różnymi schorzeniami (60 osób).
Działania integracyjne w ramach programu "Przełamując fale"; odbiorcami programu są dzieci i młodzież niepełnosprawna, ich opiekunowie, wolontariusze, dzieci z rodzin patologicznych z miasta Ustrzyki Dolne, którzy wyrażają chęć współpracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.