• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół
    KRS 0000025638

Misja:
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, nie nastawioną na zysk. Jego głównym celem jest niesienie pomocy ludziom chorym na stwardnienie rozsiane, integracja chorych, reprezentowanie ich interesów w życiu publicznym, kompleksowa pomoc w różnych sferach życia, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także świadczenie nieodpłatnych usług i szerokiej gamy rehabilitacyjnej we własnym Ośrodku rehabilitacyjnym "Wichrowe Wzgórze".

Prowadzone działania:
Projekty realizowane przez organizację na rzecz osób chorych na SM oraz ich rodzin.
Kompleksowa pomoc chorym i ich rodzinom w różnych sferach życia. Prowadzenie własnego ośrodka rehabilitacyjnego "Wichrowe Wzgórze" w Siemianowicach Śląskich. Prowadzenie grupowych i indywidualnych porad psychologa, psychiatry, neurologa. Prowadzenie profesjonalnych grup wsparcia dla chorych i opiekunów. Prowadzenie różnych form terapii. Organizowanie imprez integracyjnych, festynów, spotkań okolicznościowych, organizowanie wycieczek i wyjazdów zorganizowanych w kraju i zagranicą, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form szkoleń i warsztatów dla chorych i opiekunów, promocja organizacji na zewnątrz, media, internet.
W ciągu roku organizacja obejmuje opieką około 600 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.