• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk"
    KRS 0000025683

Misja
Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół w celu integracji tych środowisk.
Organizowanie turnusów wypoczynkowych - oaz.
Organizowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych.
Wydawnictwo czasopisma "Droga Nadziei".
Pomoc materialna osobom niepełnosprawnym.
Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy i finansowym wsparciu osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
- Wydawnictwo "Droga Nadziei" - jest to dwumiesięcznik który jest pismem przekazywanym bezpłatnie, rozprowadzanym za pomocą poczty. Pismo wydawane jest w nakładzie 2100 egz., porusza problemy osób niepełnosprawnych i jest współredagowane przez osoby niepełnosprawne. Dociera do ok. 1400 osób niepełnosprawnych, pozostałe egzemplarze wysyłane są do instytucji działających na rzecz tego środowiska jak również do ich przyjaciół i sponsorów.
- Organizacja wypoczynku letniego - oazy; są organizowane w okresie wakacji w miejscowości Limanowa - Łososina Górna, Kąclowa k/Grybowa. Są to turnusy 14-dniowe organizowane dla osób niepełnosprawnych. W turnusie biorą udział osoby niepełnosprawne (ok. 30 osób) oraz opiekunowie (ok. 20 osób), jest to młodzież szkolna od 17 roku życia - wolontariat. Opiekunami są młodzi księża oraz siostry zakonne, z których jedna zawsze jest pielęgniarką.
- Organizujemy miesięczne spotkania w okręgach tj. Bochnia, Dędica, Krynica, Nowy Sącz, Łącko, Limanowa, Tarnów, Mielec, Dąbrowa Tarnowska - są to spotkania modlitewno - integracyjne, odprawiana jest Msza Św. po której osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie i wolontariusze spotykają się na przygotowanym dla nich poczęstunku. Spotkania mają na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych i sprawnych.
- Organizowanie Forum - jest to impreza kulturalno - integracyjna (zawsze w II sobotę września), na której spotykają się osoby niepełnosprawne z całej diecezji tarnowskiej i województwa małopolskiego oraz ich przyjaciele. Forum to spotkanie które rozpoczyna się w godzinach rannych Mszą Świętą, po której jest pielgrzymka do Kaplicy Łaski Bożej w Mordarce (ok. 1,5 km). W trakcie Mszy są wręczane nominacje i wyróżnienia dla osób i instytucji które pomagają Stowarzyszeniu finansowo i materialnie. Wyróżnienia są przyznawane również wolontariuszom. Wyróżnieni otrzymują Statuetkę Cyrenejczyka, są to brązowe, srebrne i złote Statuetki. Złotą statuetkę otrzymał między innymi Papież Jan Paweł II. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy Forum, jak również mieszkańcy spotykają się na płycie Limanowskiego Rynku gdzie są występy znanych zespołów muzycznych, odbywają się również zawody sportowe, gry, loteria fantowa.
- Organizacja wycieczek, pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Nasi uczestnicy pielgrzymek do Rzymu mieli szczęście zawsze spotykać osobiście Ojca Świętego (ostatnio mieli szczęście być na audiencji w 2000 roku a po audiencji uczestnicy pielgrzymki spotkali się z Papieżem). Co roku organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik z całej diecezji.
- Pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego używanego otrzymanego z zagranicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.