• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
    KRS 0000025801

Misja
- ochrona i pomoc inwestorom indywidualnym poprzez świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej, reprezentowanie inwestorów na walnych zgromadzeniach akcjonariuszy,
- opiniowanie aktów prawnych dotyczących funkcjonowania inwestorów indywidualnych na rynku kapitałowym w Polsce,
- edukacja z zakresu rynku kapitałowego na wszystkich poziomach zaawansowania,
- popularyzacja lokowania oszczędności na rynku kapitałowym wśród studentów,
- promowanie idei klubów inwestorskich w Polsce,

Prowadzone działania
- bieżąca bezpłatna pomoc prawna dla inwestorów indywidualnych z całego kraju,
- projekt Akademia Tworzenia Kapitału - bezpłatne otwarte szkolenia z podstaw funkcjonowania na rynku kapitałowym w ośmiu miastach Polski
- projekt edukacyjny dla przedstawicieli studenckich kół naukowych mający na celu popularyzację świadomego inwestowania na uczelniach wyższych
- publikacja kwartalnika "Akcjonariusz" - oficjalnego wydawnictwa Stowarzyszenia kolportowanego jako dodatek do Gazety Giełdy Parkiet
- Wall Street oraz Profesjonalny Inwestor - cykliczne konferencje poświęcone edukacji inwestorów z zakresu zagadnień funkcjonowania rynku kapitałowego, połączone z praktycznymi warsztatami

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.