• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Powiatowe Centrum Wolontariatu
    KRS 0000025815

Powiatowe Centrum Wolantariatu tworzą ludzie pełni energii do działania i pomocy innym, ludzie przepojeni entuzjazmem i gotowością do poświęceń, którzy oferują swój czas, uwagę, dyspozycję całkowicie bezinteresownie.

Wolontariusze pomagają w pracy ośrodka terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, w świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci a także w hospicjum. Spora ich część niesie pomoc w sposób indywidualny; podczas domowych wizyt opiekując się osobami starszymi, niepełnosprawnymi, pokrzywdzonymi przez los.

Młodzi wolontariusze z entuzjazmem i ochotą podchodzą również do swej misji pomagania dzieciom dotkniętych porażeniem mózgowym, cierpiącym na autyzm czy też zespołem Downa. Ponadto młodzież odwiedza także dzieci znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Są to głównie dzieci z rodzin niepełnych, które w wolontariuszach znajdują oparcie i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów w nauce. Wolontariusze pomagają im uwierzyć w siebie, w swoje możliwości, oraz w dowartościowaniu samego siebie. Pomagają również w rozwoju ich własnych zainteresowań.

Współpracujemy z wieloma sanockimi instytucjami, wspieramy inicjatywy które maja za zadanie nieść pomoc potrzebującym. Zrzeszamy ludzi, dla których istotna jest pomoc i działanie na rzecz drugiego człowieka.

Powiatowe Centrum Wolontariatu przez cały okres swojej dotychczasowej dwunastoletniej działalności zrealizowało wiele przedsięwzięć jak również projektów, których głównym celem było niesienie pomocy osobom potrzebującym z powiatu sanockiego.

Cele Stowarzyszenia:
"Wolontariat jest czynnikiem w budowaniu cywilizacji miłości, wartości człowieka i jego osobowego rozwoju" (Papież Jan Paweł II)
Przygotowanie młodego pokolenia do działalności społecznej i kształtowanie w nim potrzeby realizacji w służbie społecznej.
Pomoc potrzebującym - samotnym, chorym, starszym i niepełnosprawnym.
Kształtowanie potrzeb etycznych związanych ze służeniem pomocą drugiemu człowiekowi, niesieniem pomocy w rudnych, życiowych sytuacjach.
Przygotowanie młodych wolontariuszy do pokonywania życiowych barier, poświęceń z osobami nipelnosprawnymi umysłowo i fizycznie.
Propagowanie idei wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.