• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Krasnal"
    KRS 0000025838

Misja:
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację kompleksową i integrację.
Prowadzenie Poradni Rehabilitacyjnych dla dzieci
Organizowanie imprez integracyjnych w tym Rodzinnych Olimpiad Sportowych dla dzieci i rodziców.
Wspieranie rodziców i opiekunów poprzez Grupy Wsparcia i psychoedukację i Terapię Systemową Rodzin.

Prowadzone działania:
1. Program Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniem centralnego i/lub obwodowego układu nerwowego, rozszczepem kręgosłupa, Zespół Downa
2. Wczesna Interwencja dla dzieci z grupy ryzyka - od 1 miesiąca życia
2. Program terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami pochodnymi (diagnoza i terapia.)
3. Wczesna Pomoc Dziecku zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu w ramach programu Partner PFRON
4. Prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego - Akademia Krasnoludków dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności z autyzmem w wieku 3-6 lat
Poradnie Rehabilitacyjne KRASNAL przyjmują pacjentów w wieku 0 - 18 lat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.