• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży
    KRS 0000026258

Centrum jest organizacją działającą na rzecz młodzieży. Chcemy by przez udział w realizowanych przez nas programach młodzi ludzie zdobywali wiedzę, umiejętności oraz mogli kształcić postawy, które pomogą im stać się aktywnymi i dojrzałymi osobami, gotowymi stawić czoła wyzwaniom otaczającego świata. Nasze inicjatywy promują współpracę międzynarodową oraz zdobywanie wzajemnego zaufania, zrozumienia między ludźmi różnych kultur. Pomagamy doskonalić umiejętności osób pracujących w organizacjach non - profit, wspomagamy osoby wchodzące na rynek pracy, bezrobotnych, niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
"Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego"
"Młodzieżowe Centrum Przeciwdziałania Bezrobociu"
"Rynek pracy wyzwanie dla każdego z nas"
"Polsko - Amerykański Program Wymiany Edukacyjnej Au Pair in America"
"Fulbriht & Eil Public Policy Program to Poland" - coroczny 5 tygodniowy pobyt grupy amerykańskiej młodzieży w Polsce.
Cykliczne programy z zakresu edukacji ekologicznej.
Koło Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych.
Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.