• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych "Hospicjum Dobrego Samarytanina"
    KRS 0000026380

Misja:
Udzielanie osobom ciężko i przewlekle chorym terminalnej opieki medycznej, pielęgnacyjnej, psychologicznej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych i ich rodzin. Udzielanie pomocy rodzinie osób ciężko chorych w sprawowaniu opieki nad chorymi członkami rodziny. Jednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie powyższej opieki i pomocy. Organizowanie i prowadzenie domów opieki hospicyjnej.

Odbiorcami naszych działań są ciężko chorzy, terminalnie z powodu choroby nowotworowej i ich rodziny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.