• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kluczborskie Stowarzyszenie Dobroczynne "Samarytanin"
    KRS 0000026651

Prowadzone działania
Prowadzenie działalności charytatywnej (pomoc żywnościowa, rzeczowa, wsparcie duchowe, religijne).
Podopiecznymi organizacji są osoby potrzebujące,znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, lecz głównymi odbiorcami są osoby starsze i dzieci.
Organizacja prowadzi program stypendialny dla dzieci, wyposaża potrzebujących w wyprawkę szkolną - z tej formy pomocy korzysta około 18 podopiecznych.
Corocznie organizowana jest Wieczerza Wigilijna oraz Śniadanie Wielkanocne.
Przy współudziale Caritasu w Kluczborku prowadzony jest punkt interwencji kryzysowej,z którego mogą korzystać podopieczni organizacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.