• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny" im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim
    KRS 0000026694

Misja
Promowanie zdrowia duchowego, psychicznego, społecznego i fizycznego, zwłaszcza przez edukację, dla lepszego rozwoju osobowości.
Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w rodzinie.
Wspomaganie szkół, innych placówek edukacyjno-wychowawczych i profilaktyczno-terapeutycznych.
Kreowanie procesów uwłaszczeniowych, promowanie integracji społecznej i rozwoju gospodarczego w mieście.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz pomocy społecznej i bezpieczeństwa.

Prowadzone działania
Aktualnie prowadzone działania:
-Dzienny Warsztat Terapii Zajęciowej, powiększony w ubiegłym roku do 40 niepełnosprawnych uczestników, współpraca z ich rodzicami.
-Popołudniowa Świetlica profilaktyczno-wychowawcza z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy Parafii św. Pawła, ze szkół znajdujących się na Osiedlu im. Jana Pawła II.
-popołudniowo - wieczorny Klub Abstynenta, prowadzony w śródmieściu, dla dwóch grup "AA" (po ok. 20 osób uczestniczących w mityngach zamkniętych) i grupy "Al-Anon" (po ok. 15 osób uczestniczących w mityngach zamkniętych); w sobotnich mityngach otwartych uczestniczy do 60 osób; z klubu korzystają również ich dzieci i młodzież "DDA", miesięcznie notuje się od 250 do 400 korzystających. Podjęto starania o przeniesienie klubu dla uzyskania oszczędności i polepszenia warunków lokalowych.
-W bieżącym roku uzyskano grant z Funduszu Grantowego dla Ostrowa utowrzonego przez Orlen/UNDP/Urząd Miasta na 6 Warsztatów Promocyjnych Wszechnicy Obywatelskiej "Rodzina", każdy dla 15 uczestników, po dwa 40-godz. w marcu, kwietniu i maju dla rodziców dzieci z dwóch szkół podstawowych, z dwóch gimnazjów, z WTZ i z Klubu Abstynenta. Przewidywana kontynuacja (ustawiczna).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.