• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Centrum Edukacji i Wsparcia "RES-GEST"
    KRS 0000027007

Misja:
Aktywizacja społeczna i zawodowa osób głuchych.
Promowanie nauki języka migowego.
Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Więcej:
www.resgest.pl
www.glusitv.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.