• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie "Semper Primus"
    KRS 0000027010

Misja
Fundacja została powołana dla wspierania I Liceum Ogólnokształcącego im. K. Brodzińskiego w Tarnowie w zakresie:
-działalności dydaktyczno-wychowawczej,
-wspierania w finansowaniu zadań inwestycyjnych i innych działań zmierzających do rozwoju szkoły,
-promowania Liceum,
-fundowania stypendiów,
-aktywizacji absolwentów do działania na rzecz Liceum,
-wspierania absolwentów Liceum w poszukiwaniu pracy
i dalszym kształceniu.

Prowadzone działania
Bieżąca działalność Fundacji koncentruje się w kilku dziedzinach. Zakończono prace nad II tomem monografii I LO. Książka ukazała się drukiem w styczniu 2007 roku.
Fundacja prowadzi również kursy dla młodzieży I LO, a także stara się pozyskać środki na ufundowanie tradycyjnie przyznawanych stypendiów naukowych (dla zdobywcy medalu "Semper Primus", dla najlepszego olimpijczyka I LO) oraz stypendium socjalnego im. Barbary Magdoń.
Członkowie zarządu przygotowali dwa projekty grantowe dla pozyskania środków z UE. Bardzo intensywnie wykorzystywany jest również sprzęt wypożyczony szkole przez fundację (dwa komputery, zestaw do prezentacji multimedialnych, sprzęt sportowy).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.