• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Samodzielne Koło Terenowe Nr 156 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
    KRS 0000027157

Misja
Główna cele:
- prowadzenie szkół pod każdym względem twórczych,
- budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
- pluralizm ofert w polskiej oświacie.

Prowadzone działania
Prowadzenie Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zielonej Górze.
Odbiorcy: społeczność miasta i innych miejscowości w woj. lubuskim.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.