• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja - Śląski Fundusz Stypendialny im. Adama Graczyńskiego
    KRS 0000027288

Misja
Celem Fundacji jest rozwój oraz upowszechnianie oświaty i nauki poprzez promowanie wybitnych osiągnięć w tym zakresie.

Prowadzone działania
Swoje podstawowe cele Fundacja realizuje porzez:
-tworzenie programów stypendialnych,
-udzielanie wsparcia programom edukacyjnym oraz programom wspierającym talenty i wybitne uzdolnienia młodzieży,
-merytoryczne i finansowe wspieranie szczególnie wartościowych działań w zakresie edukacji,
-współpracę z organizacjami samorządu terytorialnego, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ze środkami masowego przekazu,
-zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego,
-fundowanie stypendiów dla młodzieży uzyskującej wybitne osiągnięcia w zakresie nauki i oświaty,
-działalność na rzecz podnoszenia wiedzy i umiejętności uzdolnionej młodzieży przez dofinansowanie opłat za kursy i szkolenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.