• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Uśmiech Dziecka"
    KRS 0000027416

Celem fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzicom, wspomaganie placówek oświatowych dla niepełnosprawnych ze szczególnym uwzglęnieniem środowiska wiejskiego.

Prowadzone działania
Prowadzenie Ośrodeka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Szklanej do którego uczęszczają dzieci i młodzież z terenów wiejskich z głęboką niepełnosprawnością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.