• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Samodzielne Koło Terenowe Nr 132 Społecznego Towarzystwa Oświatowego
    KRS 0000027457

Misja
Prowadzenie placówek oświatowych.

Prowadzone działania
-20.06.2001. - jubileusz 10-lecia szkoły, uroczyste nadanie imienia Noblistów Polskich, zatwierdzenie hymnu i logo oraz przyjęcie w misji szkoły trzech wartości (MIŁOŚĆ, MĄDROŚĆ, KREATYWNOŚĆ) wybranych przez całą szkolną społeczność.
-10.10.2003. - jako jedna z dziewięciu szkół w powiecie uzyskaliśmy tytuł "SZKOŁA z KLASĄ", nr certyfikatu: 578/2003.
-wyniki ze sprawdzianu po szkole podstawowej - znacznie wyższe od średniej wojewódzkiej warszawskiej i powiatowej zarówno w roku 2002 (średnia szkoły 38,17) jak i 2003 (średnia szkoły 34,38) oraz w 2004 r(średnia szkoły 36,81)
-umacniamy poczucie tożsamości z "małą Ojczyzną" - udział w II Ogólnopolskiej Prezentacji na Zamku Królewskim w Warszawie trzech projektów w ramach programu "Ślady Przeszłości" (14.06.03).
-rok 2004-2005 udział w programie "CZYTAM-MYŚLĘ-DZIAŁAM"

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.