• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym "Salus"
    KRS 0000027552

Misja
Głównym celem Fundacji Salus jest wybudowanie Fundacyjnego Domu Opieki dla osieroconych lub pozbawionych opieki osób niepełnosprawnych oraz Ośrodka rehabilitacyjnego z placówką dziennego pobytu dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim i znacznym. Obecnie trwają prace przygotowawcze - zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

Prowadzone działania
Fundacja prowadzi działania pomocy socjalnej dla najuboższych mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz prowadzi punkt bezpłatnych porad prawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.