• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Rehabilitacji i Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych
    KRS 0000027592

Nadrzędnym celem organizacji są działania zwiększające dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i zwiększenie bazy rehabilitacyjnej, propagowanie nowych form rehabilitacji, rozwijanie specjalistycznej pomocy sportowcom i osobom niepełnosprawnym. Podejmowanie działań promujących wiedzę z zakresu medycyny sportowej i rehabilitacji oraz promocji zdrowia.

Stowarzyszenie udziela świadczeń rehabilitacyjnych osobom niepełnosprawnym, głównie ze schorzeniami narządu ruchu, schorzeniami będącymi następstwem urazów i wypadków. Zapewnia opiekę osobom niepełnosprawnym uprawiającym sport i rekreację, mieszkającym na terenie Zamościa i okolic, jak również niepełnosprawnym przebywającym na obozach sportowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu.
Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych udzielamy nieodpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych poza kolejnością.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.