• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
    KRS 0000027675

Misja
Podstawowe, zapisane w statucie cele, to: rozbudowa bazy lokalowej uczelni, wyposażenia technicznego, aparatury i księgozbioru naukowego; intensyfikacja badań naukowych; zwiększenie możliwości kontaktów zagranicznych, prenumeraty czasopism naukowych, itp.
Cele te może realizować nasza Fundacja nie tylko poprzez oczekiwanie na potencjalnych donatorów, ale również poprzez wykorzystanie potencjału ludzkiego uczelni do prowadzenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych, itd. z których jest przeznaczany na w/w cele. Kolejne pole działania mogą stanowić wdrożenia powstałych na uczelni opracowań technologicznych, patentów, itp. Fundacja może wchodzić w działania kooperacyjne z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, innymi fundacjami, czy wreszcie z podmiotami zagranicznymi, które są w stanie pomóc nam w realizacji zadań. W szczególności Fundacja może stać się partnerem w programach europejskich nakierowanych na edukację, wzrost innowacyjności, współpracę naukową, programy stypendialne, organizowanie konferencji, itp. Fundacja może wchodzić w działania promujące naszą uczelnię, bo to przecież przekłada się na ilość studentów, czyli w efekcie sukces uczelni.

Prowadzone działania
W ramach działalności nieodpłatnej organizacji pożytku publicznego Fundacja rozpoczyna szeroko zakrojona akcję "Notebook dla żaka". Celem akcji jest umożliwienie studentom UMK posiadającym stypendium naukowe zakupienie w promocyjnej cenie i na raty notebooków, umożliwiających bezprzewodowy dostęp do internetu.
Kolejnym polem nieodpłatnego działania Fundacji jest nawiązanie współpracy ze studenckim radiem "SFERA". Fundacja dba o pozyskanie sponsorów, dzięki którym możliwe będzie wyposażenie Radia w potrzebny sprzęt komputerowy i elektroniczny.
W ramach działalności odpłatnej na uwagę zasługuje podjęcie ścisłej współpracy z Chórem Akademickim UMK.
Fundacja zawiaduje powierzchniami reklamowymi na UMK i to zarówno jeżeli chodzi o reklamę plakatową czy ulotkową ale także reklamę multimedialną. Na 6 wydziałach istnieje 20 monitorów plazmowych, na których emitowane są spoty reklamowe.
Nasza Fundacja wspiera intensywnie studencki ruch naukowy, między innymi stworzyliśmy Centrum Wsparcia Studenckich Kół Naukowych, organizujemy Targi SKN na Uniwersytecie. Wspieramy również sportową działalność studentów poprzez sponsorowanie zespołów piłki ręcznej, sekcji szachowej i szeroko rozumianego sportu studenckiego.
W działaniach kulturalnych opiekujemy się Zespołem Tańca Irlandzkiego "AVALON", któremu zapewniamy bazę do ćwiczeń, organizujemy występy.
Fundacja jest od 3 lat organizatorem Festiwalu Fotografii Przyrodniczej, który odbywa się w Toruniu na początku grudnia każdego roku. W 2010 roku festiwal miał po raz pierwszy charakter międzynarodowy.
Pozyskujemy środki w ramach projektów UE oraz dotacji ministerialnych. Realizujemy projekt "Przedsiębiorczość akademicka - kierunek gospodarki jutra" oraz trzy projekty Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Opiekujemy się również niepełnosprawnymi studentami UMK dla których stworzyliśmy wypożyczalnię notebooków.
Od października 2010 roku nasza Fundacja prowadzi przy współpracy z kadrą naukowo - dydaktyczna UMK Uniwersytet Dziecięcy, na który uczęszcza 240 młodych studentów - uczniów szkół podstawowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.