• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Rajgrodu
    KRS 0000027904

Misja
Propagowanie lokalnej tradycji.
Prezentowanie walorów miejscowego środowiska przyrodniczego.
Inspirowanie w zakresie ekologii i agroturystyki.
Promowanie lokalnych twórców kultury.

Prowadzone działania
Bogata przeszłość ziemi rajgrodzkiej jest ukazana w licznych artykułach ukazujących się w Rajgrodzkich Echach. Cyklicznie organizowane są historyczne sesje popularno-naukowe. Wydano trzy książki poświęcone historii tego terenu.
Wydawanie widokówek, informatora turystycznego.
Organizowanie licznych prelekcji i pogadanek w okresie sezonu turystycznego.
Inspirowanie działań miejscowego samorządu i lokalnej społeczności w zakresie ekologii i rozwoju agroturystyki.
Organizacja z Klubem Fotograficznym plenerów i wystaw fotograficznych, wystaw prac plastycznych lokalnych twórców.
Wydanie tomiku poezji miejscowych poetów.
Organizowanie spotkania z twórcami kultury.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.