• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Społecznej Pomocy Dzieciom Imienia Eugenii Kamińskiej (1892-1958)
    KRS 0000028157

Misja
Zaspakajanie potrzeb dzieci potrzebujących, zwłaszcza dostarczanie im żywności, odzieży i pomocy szkolnych, udzielanie pomocy finansowej również w formie ustanawiania stypendiów i nagród.

Prowadzone działania
Dożywianie dzieci biednych i głodnych ze szkół podstawowych i średnich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.