• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Małopolskie Towarzystwo Oświatowe
    KRS 0000028184

Edukacja jest podstawą tworzenia odpowiedzialnego, demokratycznego i sprawnie funkcjonującego państwa. Nasze cele to: budowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Bałkanach, wspomaganie edukacji osób niepełnosprawnych i Romów, rozwijanie i propagowanie innowacyjnych metod nauczania, upowszechnianie i ochrona praw kobiet.

Prowadzone działania:
Kursy, warsztaty, seminaria i konferencje dla rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół z terenu Bałkanów, Mołdowy i Ukrainy.
Prowadzenie Zespołu Szkół Społecznych w Nowym Sączu.
Organizowanie warsztatów i konkursów dla młodzieży.
Propagowanie i wspieranie wolontariatu uczniowskiego.
Inicjowanie powstawania i wspieranie organizacji pozarządowych w kraju oraz poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej.
Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
Akademia Przedsiębiorczości Społecznej: program dla studentów z Mołdowy oraz BiH: przygotowujący ich do samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych.
Akademia Przedsiębiorczości Społecznej, program dla studentów z Serbii, Kosowa i Czarnogóry:
Osiągnięcia społeczne (PA) na Ukrainie: program, który w bardzo praktyczny i naturalny sposób pomaga młodym ludziom stać się aktywnymi obywatelami, zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych.
Dura Lex Sed Lex na Ukrainie: podnoszenie świadomości obywatelskiej poprzez edukację prawną.
Ja wam pokażę: program dla uczniów w wieku gimnazjalnym o kulturze, tradycji i życiu codziennym Żydów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.