• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku
    KRS 0000028387

Misja
Towarzystwo inspiruje, organizuje, wspiera i prowadzi działalność oświatową poprzez prowadzenie Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Społecznego oraz prowadzi szeroko rozwiniętą działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i wychowawczą związaną z integracją, a także działalność związaną z ochroną i promocją zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach działalności rehabilitacyjnej i wychowawczej, związanej z integracją, Towarzystwo organizuje różnorodne zajęcia służące kształtowaniu prawidłowych form współpracy dzieci i młodzieży pełnosprawnej z niepełnosprawną.

Prowadzone działania
Prowadzenie Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Społecznego. Odbiorcami działań Towarzystwa są dzieci w wieku 3 - 6 lat, uczęszczające do Przedszkola społecznego oraz dzieci w wieku 5 - 12 lat, uczęszczające do Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej.
Do ISSP uczęszcza ok. 120 uczniów z terenu województwa mazowieckiego, do Przedszkola Społecznego uczęszcza ok. 50 dzieci z terenu gminy Milanówek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.