• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Rotary Club" Olsztyn z siedzibą w Olsztynie
    KRS 0000028528

Prowadzone działania
Wszechstronna działalność na polu pomocy społecznej: pomoc ubogim, opieka nad domami dziecka, zakup sprzętu dla szpitali, międzynarodowa wymiana studentów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.