• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja" w Tuchowie
    KRS 0000028735

Misja:
Zaspokajanie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji. Udzielanie wsparcia i pomocy. Przeciwdziałanie uczuciu bezradności, rezygnacji, beznadziejności. Prowadzenie akcji zmierzających do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z środowiskiem. Udział w akcjach dobroczynnych na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym.

Prowadzone działania:
Działamy 22 lat, świadczymy pomoc osobom niepełnosprawnym (dzieciom i młodzieży). Stowarzyszenie obecnie liczy 49 podopiecznych. Stowarzyszenie ma na celu zaspokajanie normalnych i specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych. W zakresie rehabilitacji, leczenia, edukacji, rekreacji, integracji społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.