• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Rodzinie "Samarytanin"
    KRS 0000028952

Misja
- Propagowanie idei integracji ludzi zdolnych i mniej zdolnych do samodzielnego życia, w tym upośledzonych umysłowo, wspieranie ich.
- Niesienie pomocy osobom potrzebującym, opuszczonym, zwłaszcza dzieciom z rodzin patologicznym, potrzebującym i ubogim.
- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich.
- Współpraca z organizacjami państwowymi i pozarządowymi o podobnej działalności.

Prowadzone działania
- Przekazywanie pomocy żywnościowej dzieciom z rodzin ubogich z lokalnego środowiska.
- Dalsze prace adaptacyjne, tj. zagospodarowanie pustego budynku na potrzeby stowarzyszenia, organizacyjne, niezbędne do uruchomienia hipoterapii na wiosnę 2005 r. dla dzieci i młodzieży upośledzonej i niepełnosprawnej fizycznie z powiatu brzeskiego oraz dzieci z Domu Dziecka w Jasieniu i osób z WTZ Brzesko.
- Współpraca z dwiema fundacjami zagranicznymi: ASB z Niemiec i Cassiopee z Francji.
- Współpraca ze stowarzyszeniem "Biały Jeleń" z Iwkowej i Samarytańską Fundacją Organizacji Pozarządowych z Zakliczyna.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.