• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Piwnicznej
    KRS 0000029145

Misja
Ocalenie od zapomnienia bogatej historii Piwnicznej. Propagowanie dorobku poprzednich pokoleń mieszkańców miasta. Popularyzowanie i działanie na rzecz rozwoju regionu. Ochrona dawnych tradycji. Współpraca z zespołami i twórcami ludowymi. Podejmowanie działań na rzecz zagospodarowania miasta i utworzenia uzdrowiska.

Prowadzone działania
Prowadzenie działań na rzecz powrotu miasta do dawnego układu administracyjnego sprzed 1975 r., samodzielności administracyjnej miasta. Utworzenie Izby Regionalnej i podejmowanie działań na rzecz przekształcenia jej w Muzeum. Przygotowania do zorganizowania obchodów 650-lecia miasta. Współpraca z Regionalnym Zespołem Doliny Popradu, Zespołem Mandolinistów "Echo", Orkiestrą Dętą OSP, twórcami ludowymi i poetami miejscowymi oraz z władzami w związku z utworzeniem uzdrowiska. Organizowanie "Posiadów Piwniczańskich" i nadawanie Tytułu Honorowego Letnika Piwnicznej. Przeprowadzenie konkursu młodzieżowego pt. "Moja Mała Ojczyzna". Udział w organizowaniu "Dni Piwnicznej". Przygotowywanie wystaw w Izbie Muzealnej - przeprowadzenie inwentaryzacji, zbieranie eksponatów i konserwacja zbiorów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.