• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie
    KRS 0000029171

Misja
Działania członków i wolontariuszy, w naszym przypadku, na rzecz popularyzacji sztuk pięknych i regionu, które prowadzą do tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego.

Prowadzone działania
Spotkania tematyczne dla członków Towarzystwa (co miesiąc, uczestniczy od 20 do 40 osób).
Wykłady uniwersyteckie o sztuce dla maturzystów (jesienią, w ratuszu, tzw. "U Prezydenta", uczestniczy od 80 do 140 osób - przedstawiciele maturzystów 20. szkół średnich miasta).
Ekspozycje dzieł sztuki w szkołach "Galeria w szkole". Galerie są w 6 szkołach średnich Olsztyna. Wydawnictwa: biuletyn "Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Olsztynie" (ISSN 1895-1341) - 10 numerów rocznie, nakład 100 -200 egz. (druk) plus 80 egz. ekspedycja e-mail oraz miniaturowe reprodukcje dzieł sztuki olsztyńskich artystów i o Olsztynie "Nasze Miasto Olsztyn" - dotychczas 9 tytułów -zestawów, nakład 600 - 3000 egz.
"Indywidualny Plener Malarski 2007" - jeden artysta przez dwa tygodnie w Olsztynie na koszt Towarzystwa - jeden obraz przekazuje dla kolekcji Towarzystwa "Galeria w szkole".

Nie byłoby działań Towarzystwa bez wsparcia i zachęty ludzi dobrej woli, a od początku towarzyszą nam w pracy nieformalni wolontariusze. W 2006 r. pracowali wolontariusze Fundacja im. L. Kronenberga. Nie bez znaczenia jest wsparcie finansowe miejscowego samorządu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.