• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Integracyjne "Bądźmy Razem"
    KRS 0000029247

Misja
Szeroko rozumiana pomoc niepełnosprawnym.
Poradnictwo dla niepełnosprawnych i ich opiekunów.
Organizowanie pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej samopomocowych grup wsparcia.
Uwrażliwianie na potrzeby innych, organizowanie wycieczek, wystaw, konkursów, spotkań tematycznych.
Wigilie dla ubogich.

Prowadzone działania
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci i dorosłych.
Poradnictwo psychologiczne dla potrzebujących (dorośli i młodzież).
Imprezy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ubogiej (okolicznościowe np. "zajączek", dzień dziecka, Mikołaj itp.) połączone z poczęstunkiem i okolicznościowymi paczkami.
Spotkania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z lekarzami, psychologami, logopedą i innymi specjalistami.
Organizowanie wycieczek, ognisk, wycieczek konnych, spotkania integracyjne z osobami zdrowymi, uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi.
Z pomocy korzystają osoby z naszego powiatu tj. około 130 osób.
Utworzyliśmy ostatnio zespół wokalno-muzyczny (biorą w nim udział dzieci niepełnosprawne i zdrowe).
Organizowane są również wigilijne spotkania dla osób starszych, samotnych, biednych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.