• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski
    KRS 0000029381

Misja
Prowadzenie rehabilitacji społecznej, samoobsługi i orientacji przestrzennej, wsparcie psychiczne.
Poradnictwo rehabilitacyjne w zakresie ulg, przywilejów, porad prawnych, informowanie o sposobie i możliwościach załatwiania spraw dotyczących osób niepełnosprawnych (MOPR, PCPR, NFZ, PFRON).
Poradnictwo psycho-pedagogiczne w zakresie umiejętności radzenia sobie z niepełnosprawnością,

Prowadzone działania
"Wczesna interwencja" - dzieci w wieku 0-6 lat i ich rodziny.
"Partner" - rehabilitcja społeczna, rehabilitacja - dzieci, młodzież i dorośli - członkowie Polskiego Związku Niewidomych.
Terenem nnaszych działan jest województwo Zachodniopomorskie. W strykturze znajduje sie 23 koła terenowe dzialające w miastach powiatowych oraz 5 Kół na terenie miasta Szczecin

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.