• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Bank Żywności SOS Warszawa
    KRS 0000029435

Bank Żywności SOS w Warszawie od 1994 roku wspiera osoby potrzebujące żywnością. W ciągu roku ratuje przed zmarnowaniem, przed utylizacją, ponad 2 mln kg pełnowartościowej żywności. Produkty te następnie trafiają do osób będących w trudnej sytuacji życiowej (samotne matki, towarzystwa przyjaciół dzieci, schroniska, noclegownie, jadłodajnie). Jedzenie by przeżyć przez tydzień czy czynsz za mieszkanie, leki na serce, buty na zimę? Taki wybór odbiera godność. Taki wybór jest codziennością dla dziesiątek tysięcy osób starszych, samotnych matek... - nawet w Warszawie! Pomóż nam, by ci ludzie żyli godnie i mieli co jeść.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!

Materiał promocyjny został sfinansowany ze środków finansowych
pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.